szexualitas.hu logo

Regisztráció | Belépés

főoldal cikkek fórum szavazó kereső

A multiorgazmusos pár (2.rész)

2004-07-12 | | Idézet "A multiorgazmusos pár" c. könyv bevezetőjéből

A szexualitas.hu olvasóinak rendelései alapján a legnépszerűbb könyv a 'A multiorgazmusos férfi' ! Lássuk, hogy e könyv folytatása, mely már a pároknak íródott, miről is szól!

multiorgazmusos párBármilyen megdöbbentően hangzik is, mind a nők, mind pedig a férfiak képesek többszörös orgazmusra. Ez a könyv arra tanítja Önt és partnerét, hogyan tapasz­talhatja meg a többszöri, egész testre kiterjedő orgazmust. Mindazonáltal ez csak a kezdete annak a szexualitásra vonatkozó tudásnak, amelyet bemutatunk. Ha ön és partnere mindketten multiorgazmusosak, mindketten sokkal nagyobb élveze­tet fognak egyénileg is átélni. Emellett képessé válnak arra is, hogy összehangol­ják szexuális szükségleteiket, és így a bensőségesség és eksztázis még kielégítőbb szintjeit érhetik el együtt.

Többszörös orgazmus minden férfi számára

Kevés ember tud róla, hogy a férfiak többszörös orgazmusra képesek. Miközben ez a tény Keleten már évezredek óta ismert, és az 1 940-es évektől kezdődően Nyu­gaton is igazolást nyert Alfred Kinsey és mások kutatásai nyomán, a legtöbb férfi és nő számára még mindig meglepetésként hat.

Előző könyvünkben, A multiorgazmusosos férfi-ben áttekintettük a legújabb kutatási eredményeket és ősi módszereket, melyek a férfiak multiorgazmusossá válását segítik. Axra törekedtünk, hogy olyan kézikönyvet adjunk a férfiaknak, amelynek segítségével szexuális életüket egészségesebbé és kielégítőbbé tehetik. Jelen könyv párok számára íródott kézikönyv, vagy ahogy a taoisták hívják, "pár­nakönyv", és célja, hogy mindkét fél képességeit fejlessze az egyre teljesebb élve­zet, egészség és bensőségesség érdekében.

Többszörös orgazmus minden nő számára

Annak ellenére, hogy a nők többszörös orgazmusra való képessége közismert, a nők több mint SO%-ának vagy sosem volt többszörös orgazmusa, vagy nincs is rend­szeres orgazmusa. Ebben a könyvben bemutat juk a nőknek, miként tehetnek szert erre a képességre, azoknak pedig, akik már rendelkeznek vele, megmutat juk, ho­gyan terjeszthetik ki, és fokozhatják az orgazmust.

A szexuális vágy összehangolása

Az a szeretkezés, amelyben mindkét fél multiorgazmusos, lehetővé teszi, hogy a partnerek több alkalommal is csúcsra jussanak - együtt. Ugyanilyen fontos, hogy ily módon lehetővé válik a férfi és nő eltérő szexuális ritmusának és vágyának össze. j hangolása, így valóban kielégítő és mélyen bensőséges szerelmi életet élhetnek. De az érzéki gyönyör, bármilyen élvezetes is, még csak a kezdet.

multiorgazmusos pár

Testi egészség, bensőséges érzelmi kapcsolat és spirituális fejlődés

Jelen munka a szexualitásról évezredek alatt összegyűjtött tudás segítségével megmutatja a pároknak, miként alkalmazható a szexuális energia kapcsolatuk bármely más területén is, beleértve a testi egészséget, a bensőségességet, sőt még a spirituális fejlődést is. A modern világban darabokra szabdaltuk önmagunkat: nemi szerveinket elválasztottuk testünk egészétől, testünket pedig lelkünktől. E könyv utat mutat a pároknak ahhoz, miként rakhatják össze újra a darabokat, és hogyan érhetik el az egészség, a bensőségesség és a spirituális egyesülés olyan szintjét, melyről többen talán azt sem hitték, hogy létezik.

A szexuális bölcsesség elvesztése

A modern világban elveszítettük szexuális bölcsességünk döntő részét. Habár nagyfokú szexuális szabadságban - alkalmasint szabadosságban - élünk, a nemiséget mégis meglehetős zavarodottság övezi. Léptennyomon ingerlik vele érzékeinket, ugyanakkor hatalmas szégyenérzet nehezedik rá. Sok olvasó már attól is zavarba St jön, hogy leemeljen a polcról egy szexualitással (többszörös orgazmus, alább nem adjuk!) foglalkozó könyvet a könyvesboltban. Mindez teljesen érthető, hiszen St templomaink, zsinagógáink és mecseteink többsége a félelem és az erkölcs szűk lencséin át tekint a szexre. Többségünk meglehetősen aggódik, ha éppen nem szégyenkezik nemi szükségletei és vágyai miatt.

Sokan éveken át küzdenek szégyenérzetükkel, hogy teljességében felfedezhessék a gyönyört. Még a szexhez "egészséges" -en viszonyuló emberek is nehezen tudják megbeszélni partnerükkel, mit szeretnének az ágyban. Általában nem okoz nehézséget, ha azt akarjuk megértetni partnerünkkel, hol vakarja meg a vállunkat, de többségünk igencsak nehezen mondja el, hol simogassák "magánterületünket". A nemiséget beszűkítő szégyenérzet legyőzésében fontos szerepet játszik a szex természetességének elfogadása, valamint az ember szexualitásának teljesebb (holisztikusabb ) és egészségesebb felfogása.

A szexuális bölcsesség felfedezése

E könyvben a taoista szexuális hagyomány bölcsességét mutatjuk be. A taoisták eredetileg keresők egy csoportja volt az ősi Kínában (i. e. 500 körül), akik az egészség és a spiritualitás megismerésének szentelték magukat. Jelen könyvben a taoista szexuális hagyományt "gyógyító szerelem" -nek nevezzük, minthogy a taoisták a szeretkezést a gyógyítás rendkívül hatékony eszközének tekintették. "Szexuális Kung Fu" -nak is hívták. A Kung Fu egyszerűen gyakorlást jelent, így a Szexuális Kung Fu "szexuális gyakorlás"-t jelent. (Nyugodjanak meg, nem kell téglákat tör­niük a homlokukkal, sem karateütésekkel szeletelniük egymást az ágyban.)

A szex: egészség

A taoisták orvosok voltak, akiket legalább annyira érdekelt a test általános jól-lé­te, mint a szexuális élvezet. A taoisták számára a szex régen csakúgy, mint ma egész­ségi, nem pedig morális kérdés.

A taoisták behatóan tanulmányozták a szerelmeskedés gyógyító erejét. Amel­, lett, hogy pirulákat adtak betegeiknek, a taoista orvosok gyakran írtak elő külön­I böző pozitúrákban végzett szerelmeskedést a betegségek kezelésére.

A taoista szexualitás - vagy ahogyan itt nevezni fogjuk, a gyógyító szerelem - a kínai gyógyítás fontos ágaként alakult ki, amelyben az aktív szerelmi életet az egész­ség és a hosszú élet lényegi részének tekintették. Idősebb felnőtteket vizsgáló újabb, orvosi tanulmányok megerősítik, hogy a szex hosszú távon létfontosságú az egészség szempontjából.

A korai taoisták körében a szex komolyan tanulmányozandó és megismerendő tudomány volt, csakúgy, mint az orvostudomány többi ága. Ily módon a taoisták "a szexológusok elődei" voltak, mondhatnánk, korai Masters-ek és Johnsons-ok. Ahogyan most a táplálkozástant kutat juk az egészséges ételkészítés érdekében, vagy a főzést tanulmányozzuk, hogy ízletes ételeket főzhessünk, régen ugyanígy elvár­ták az emberektől a szexualitás tanulmányozását is, hogy az egészség és a mélyebb örömök titkát meglelje.

Egész életen át tartó szexuális harmónia és szeretet/szerelem

A taoisták úgy tekintettek a szexuális összhangra, mint a jó házasság lényegi elemére. Valójában ez volt a "hálószoba-művészetek" kifejlesztésének egyik fő mozgatórugója. Éppúgy tisztában voltak vele, ahogyan a modern párok terapeutái, hogy ha problémák vannak a hálószobában, akkor azt az egész kapcsolat megsínyli. De a szexuális egyensúlyt nem mindig könnyű elérni. A partnereknek gyakran egé. szen eltérőek a szexuális igényeik. Nem csak a férfiak különböznek egymástól (és éppúgy a nők is), de kiderült, hogy a nők izgalmi állapota és reakciói is erősen kü. lönböznek a férfiakétól.

A taoisták ezen különbségeket a férfi és női szexuális energia különbözésének tudták be (melyet Yang-nak és Yin-nek neveznek). Elmagyarázzuk a pároknak, miként hatnak ezek az energiák a szexualitásunkra, és hogyan aknázhatjuk ki ennek megértését annak érdekében, hogy mindkét fél igényei kielégüljenek.

Érdemes megemlíteni, hogy habár a taoisták alapvetően a férfi és női szexuali. tás összehangolásával foglalkoztak, ezek a gyakorlatok éppoly hasznosak homosze. xuális párok számára is. A taoisták szerint mi mind rendelkezünk férfi (Yang) és női (Yin) energiával, és tudták, hogy a párok - hetero- és homoszexuálisak egyaránt - szempontjából lényeges a két ember között lévő különbségek kiegyensú. lyozása. Emellett az élvezetet, a gyógyítást, az bensőséges érzelmi illetve spirituális kapcsolatot fejlesztő gyakorlatok éppoly hatékonyak és fontosak a homoszexuális párok számára is.

Új szexuális evolúció

Annak ellenére, hogy a szexuális beteljesülés és a testi egészség javítása érdekében végzett taoista gyakorlatok nagy része ma már több mint kétezer éves, rend. kívül hatékonyak ma is. Az elmúlt 20 évben, mióta e sokáig titokban tartott "hálószoba-művészetek" a modern párok számára is elérhetővé váltak, csendes, ám annál mélyrehatóbb szexuális fejlődés ment végbe mind a hálószobákban, mindi pedig a kapcsolatokban. Reméljük, hogy a szexuális "művészetek" és tudomány, melyeket e könyv bemutat, éppúgy segít az önök kapcsolatában is, ahogyan több ezer más kapcsolatban segített azoknak, akik gyakorolták őket.

Mielőtt azonban Ön és partnere felfedezhetné a gyógyító szerelem magasságait, mindkét fél számára fontos a saját szexuális készségeinek fejlesztése. Az "Egyé. ni gyakorlás: az orgazmus megsokszorozása és kiterjesztése" c. fejezetben kifejtjük, miként válhat mind a férfi, mind pedig a nő multiorgazmusossá. Majd a 3., fejezetben azt mutatjuk be, hogyan terjeszthetik ki a párok szexuális energiájukat egész testükre. Nagyon fontos lesz az energia egész testben való áramoitatásának képessége azokhoz a gyakorlatokhoz, melyeket a "Párban: a szenvedély, gyógyítás és bensőségesség megosztása partnerünkkel" c. fejezetben mutatunk be.

Kapcsolódó cikkek:


Kommentek

Név:
Hozzászólás:

Info: Nem regisztrált felhasználók hozzászólásai csak jóváhagyás után kerülnek ki az oldalra.

Témakörök

Friss

Egy megbízható hormonmentes fogamzásgátló módszer

A nyitott kapcsolatokról

Cikkajánló

Frigiditás. Létezik-e frigid nő?

A barátnőm azt mondja, hogy terhes. Mit tegyek?

A szexuális extázis művészete

A szexuális extázis művészete

Fájdalmas menstruáció

Nő és Férfi

Szavazó

Mikor voltál legutóbb nőgyógyásznál / urológusnál?

Fórum

A méret a lényeg?
2021-05-13 - 02:49

Maszturbálás
2021-05-04 - 15:09

Homoszexualitás
2021-03-28 - 18:47

Szüzesség elvesztése
2021-03-12 - 14:56

Beszélgetünk
2021-02-21 - 23:21

Hűtlenség, megcsalás
2021-02-18 - 00:43

Orális szex
2021-02-08 - 21:24

Prosztata masszázs, prosztata orgazmus
2020-12-07 - 06:15

A terhesség első jelei
2020-09-17 - 16:25

Nemi betegségek
2020-09-15 - 17:08

Anális szex
2020-09-13 - 03:21

Erotikus játékok
2020-09-13 - 03:17

Segédeszközök
2020-09-13 - 03:17

Merevedési zavarok
2020-08-18 - 09:53

Társkereső oldalak, vélemény
2020-08-07 - 05:35

Láb, harisnya és tűsarok
2020-06-19 - 22:24

Biszexualitás
2020-04-29 - 10:56

Női orgazmus
2020-03-08 - 20:29

Barátság extrákkal
2020-03-03 - 09:05

Szexuális nevelés
2020-03-03 - 03:08

Pornográfia
2020-02-04 - 16:43

Menstruáció
2019-10-13 - 19:11

Nők szexuális problémái
2019-08-06 - 23:37

Szex különleges helyeken
2019-07-17 - 16:01

Mit változtatnál a szexualitas.hu-n?
2018-09-16 - 23:08

Korai magömlés
2018-04-22 - 17:17

Szex a terhesség alatt és után
2018-02-15 - 16:18

Idézetek
2016-02-27 - 09:58

Könyv, zene, film, TV
2015-01-15 - 21:49

Szakítás
2013-12-30 - 01:18

Abortusz
2013-12-30 - 00:35

Szerelem, párkapcsolat
2013-08-22 - 09:53

Fogamzásgátlás
2013-04-13 - 15:22

Intimtorna
2012-10-18 - 10:41