szexualitas.hu logo

Regisztráció | Belépés

főoldal cikkek fórum szavazó kereső
FÓRUM

Idézetek


Új hozzászólás

Válasz | 2009-02-08 | 12:24
... Músza ibn Maszáb meglátogatott a városban egy asszonyt, akinek volt egy gyönyörű szépen éneklő rabnője, akit meg akart venni tőle. Ez az asszony maga is tündöklően szép, rendkívül megnyerő és igen gazdag volt. Látott ugyanakkor egy csúf megjelenésű és rossz külsejű fiatalembert is, aki parancsokat osztogatva járkált le s föl.
Músza megkérdezte, ki az a férfi, mire az asszony azt válaszolta:
- Ő az én férjem, akiért életemet is odaadnám.
- Nehéz szolgaság, amire adtad magad - mondta -, őszintén sajnállak érte. Allahhoz tartozunk és hozzá térünk is majdan vissza! De micsoda balszerencse okozta, hogy egy ilyen párját ritkító szépség és csodálatos alkat, mint amilyen te vagy, egy ilyen férfié lett?
Az asszony így felelt:
- Ó testvérem, ha azt művelné veled hátulról, amit velem elölről, minden szerzett és örökölt vagyonodat feláldoznád érte. Szépnek tűnne neked, s egyszerűsége nagyszerűséggé változna szemedben.
- Allah tartsa meg őt neked! - válaszolt Músza. "

Muhammad an-Nefzawi: Az illatos kert
 
Válasz | 2009-02-07 | 21:43
"Apává lenni igen könnyű.
Apának lenni - sokkal nehezebb."

Wilhelm Busch
 
Válasz | 2009-02-07 | 20:54
"Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.

Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked.

Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása;
Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan."

Részlet Kahlil Gibran: A próféta c. könyvéből

;O)
 
Válasz | 2009-02-07 | 15:15
"Ha van szerelmed, bárhol él:
melletted él.
Ki tudja, mi a szerelem,
mindig remél,
mert lenge tér és ledér idő
a léleknek kegyőzhető:
a vágy a legnagyobb erő, ha harcra kél.


A távolság csak kérkedő
ellenfeled;
ha tudsz szeretni igazán -
legyőzheted.
A fegyvered a képzelet:
idézd fel őt s itt van veled
a messzeségbe rejtezett
szerelmesed.


Tűnékeny múlt, örök jelen
s vágyott jövő -
ez már közös, nem tépi szét
tér és idő,
ha testünk , lelkünk és agyunk
úgy éli, hogy együtt vagyunk,
és minden, amit álmodunk,
elérhető."

Claude-René Dubois
 
Válasz | 2009-02-06 | 21:38
"Aki sohasem követ el esztelenséget, korántsem olyan bölcs, mint ahogy gondolja."
La Rochefoucauld
 
Válasz | 2009-02-05 | 21:39
"Vállam ágak súrolják a sötétben.
A fák tövébe hullok, mint a lomb.
Zseblámpa kattanása. Rám hajolnak.
Eltűnök. Egy falon kirajzolódom,

és más leszek. Fölkelek és lenyugszom
fényreklámok éjében s hajnalában.
Hídkorlátok peremén siklom át,
egyenletes zúgássá hengeredve.

A holdnál gyorsabban fogyatkozom,
felhőbe fullad sárga cikkelyem,
s fölhangzom egy raktár mélyén, a néma
pamutbálák között érthetetlen sikoltás."

(Kálnoky László: Mélytenger)
 
Válasz | 2009-02-05 | 19:26
"Sosem a búcsúlevelek,
nem a szakítás, nem a könnyek
jelentik azt, hogy elköszöntek
örökre a szerelmesek,

de a strandon a tétován
más combra áttévedt tekintet,
a türelmetlenül leintett
hálálkodás a nász után,

ha nincs folytatni gusztusod
a kedvesed-harapta almát
vagy mikor gyönge diadalmát
meghagyni színleg sem tudod,

mikor először áll meg úgy
pillantásod a kedves arcán,
hogy nem vidámodsz fel nyugalmán
s nem leszel tőle szomorúbb,

mikor szúrás nyomán a vér
egy perccel hamarabb megalvad
és mikor csók közben magad vagy -


szerelmed véget akkor ér."

Baranyi Ferenc
 
Válasz | 2009-02-01 | 22:39
"Lehet, hogy pont azért nem tudunk szeretni, mert arra vágyunk, hogy bennünket szeressenek, vagyis a másiktól várunk valamit (szeretetet), ahelyett, hogy követelmények nélkül fordulnánk hozzá, és beérnénk puszta jelenlétével."
Milan Kundera
 
Válasz | 2009-02-01 | 20:59
"Emlékszel? AZTÁN milyen jó volt
hozzád fordulni - és Te édes! -
hogy doromboltál, hogyha csókot
súgtam égő füled tövéhez.

S alvás előtt egymás ölében
még fészkelődni, s megfordulva
fel- felkérdezni, félig ébren:
"Szeretsz?" "Szeretsz még?!" - újra,újra.

Emlékszel? Engem elfeledhetsz.
De a percekre emlékezzél,
mikor odabújtál szívemhez
és magadról megfeledkeztél."

Váci Mihály


"S minthogy magunkat
szerfelett szeretjük - S ez nagyon jó,
Szeretjük Őt, ki minket szeret.
- Hisz izlésünk hasonló."


Paul Géraldi
 
Válasz | 2009-01-22 | 08:30
"Mert kell Valaki, akihez beszélsz.
Mert kell egy Másik, mások ellen.
Ne áltasd Magad, ennyi az egész,
de ez eltéphetetlen."

/Rab Zsuzsa/
 
Válasz | 2009-01-19 | 21:45
"Az a nő, akit szeretnek, mindig sikert arat."
/Vicky Baum/

"Az a férfi, aki képtelen a hűségre,
leginkább önmagához marad hű."
/Vivien Leigh/

"A lelkeknek a találkozása sokkal megrendítőbb
és megmagyarázhatatlanabb,
semhogy beszélni lehetne róla."
/Charlotte Bronte/

"Akinek csak egyszer is mondták az életében:
"aludj a karomban", az ne kérdezze,
hogy minek élt a földön."
/Beverly Baxter/

"A férfi képes egyszerre szeretni két nőt,
de csak addig, amíg az egyik közülük
rá nem jön, mi a helyzet."
/Colette/

"Sok férfi még mindig azt az önző és hamis
hitet táplálja magában, hogyha neki jó volt együtt lenni
egy nővel, akkor a nőnek is jó volt vele."
/Shire Hite/

"Az agy is lehet erogén zóna."
/Raquel Welsh/
 
Válasz | 2009-01-17 | 14:46
"Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt
a kézfogás és az önfeladás között.
És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos
a szerelemmel és a társaság a biztonsággal.
És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét
és a bók nem esküszó.

És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt méltóságával,
nem pedig a gyermek kétségbeesésével.
És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd,
mert a holnap talaja túl ingatag ehhez.
Egy idő után kitapasztalod, hogy még a
napsugár is éget, ha túl sokáig ér.

Műveld hát saját kertecskédet,
magad ékesítsd fel a lelked,
ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked.
És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz.
Hogy valóban erős vagy.
És valóban értékes."

/Veronica A.Schoffstall/
 
Válasz | 2009-01-13 | 09:38
Hát, hallod, Francois Villon-ról lecsúsztunk pár száz évvel. Ez van. :(
:))
Válasz | 2009-01-13 | 09:16
Nagyon tetszik. Vajon léteznek még férfiak, akik így le tudnák írni az érzéseiket?
Válasz | 2009-01-13 | 00:09
Szép ez az idézet, némi "naturisztikus" hatással, de jó nagyon. Igazi "telihold"-hoz méltó téma.
Válasz | 2009-01-13 | 00:07
SZERELMES BALLADA D'AUSSIGNY YSSABEAU-NAK

"A dombtetőn a sziklák, mint a nyársak
merednek, lassú szél nyög és a hársak
hasadt odvából tejszín nedv csorog;
a tar bozót mélyén szerelmes árnyak
ölelkeznek s a holdas fák úgy állnak
tótágast, mint mezítlen asszonyok.
Öledre vágyom sírva itt e holt
avarban, hol szerelmünk fészke volt,
s vonagló, izzadt testedért üvöltök.
...Vérembe folyt a vörös telihold.

Emlékszel még? bimbók fakadtak, lanyha
est volt s a fény utolsó sáv aranyja
halódott fenn egy vattafellegen;
bíbor hajad sovány válladra lógott,
minden fűszál bokád köré fonódott,
langyos szellő bujkált a melleden,
s hogy ajkaimra éhes szád tapadt,
s belémcsorgattad édes nyáladat:
két testünk volt, de már csak egy szívünk,
s az alkony ránkborult a fák alatt.

Aztán a hold úgy bukdácsolt a görbe
fatönkök közt, mint rőtszakállú törpe,
s bárhogy kérleltél, megtörtént a nász,
a bokrokon minden rügy arcom mellett
meleg harmattól duzzadt, mint a melled,
s halántékunkon lüktetett a láz,
kemény földágyunk lágy lett, mint a gyolcs,
s nem hallott ember még olyan sikolyt,
mint mellyel izzadt testünk összeforrt.
...Vérembe folyt a vörös telihold.

Majd föltérdeltem és úgy néztelek:
a tengerről sós illat érkezett,
s öledbe épp egy kis virág szorult;
jó volna - súgtam - mindig már így lenni,
és így hallgatni mindörökre semmi
beszédedet. Fejünkre mézga hullt.
Megosztottam veled a kortynyi bort
s a kenyeret, mely tarisznyámban volt:
ez lett lakománk s az ég a nászi fáklyánk,
hol a csillagok örök árja folyt.

A csillagok s egy bimbós ág: a vőfély,
két melled úgy állt, mint két gonosz nővér,
egymásnak háttal. A hold hidegen
sütött s ahogy kékes testedhez értem,
azt gondoltam: talán még ezt sem értem,
s oly messze vagy tőlem és oly idegen.
Aztán hűs ajkad búcsúzón hajolt
fölém s a fákon túl az égi bolt
szélén pirosan megrepedt a hajnal.
...Vérembe folyt a vörös telihold.

És így bolyongok most a téli erdőn,
és várok rá, hogy izzadt tested eljön;
ágyunk füvét felverte rég a fagy,
s az orkánban vonagló fák alatt
űzöm fehér, mezítlen árnyadat,
s a fellegektől kérdem, merre vagy;
hol melled, mely ruhádon átdagadt,
s csípőd, amelyre gyöngyvirág tapadt,
s a dús bozót s az eprek a bozótban?
Mért nem jössz? Várlak még a fák alatt.

A dombon, nézd, a sziklák, mint a nyársak
merednek, lassú szél nyög és a hársak
hasadt odvából tejszín nyál csorog;
a tar bozót mélyében párzó árnyak
inognak s a fák széttárt lábbal állnak
tótágast, mint mezítlen asszonyok,
s én tébolyodva hempergek a holt
avarban, hol szerelmünk fészke volt,
s vonagló, izzadt testedért üvöltök.
...Vérembe folyt a vörös telihold."
 
Válasz | 2009-01-04 | 20:47
Itt még mindig csak a szexualitással és szerelemmel kapcsolatos idézeteket gyűjtjük...
 
Válasz | 2009-01-04 | 20:35
“Az igazi győztesek azok, akik minden szituációra olyan elvárással tekintenek, hogy miképp is tudják működőképessé, vagy még jobbá tenni.”
(Barbara Pletcher)

"Kifordítva mindenki rózsaszín."
(graffiti)
 
Válasz | 2009-01-03 | 18:03
Sziasztok! Új vagyok itt, de tetszik az oldal! :) Íme egy idézet:

"A vágy olyan mint a Nap - táplál és éget. Ellenállhatatlan a heve. Kifordít önmagunkból, miközben mélyebbre vezet magunkban. Ha megértjük és csiszoljuk a vágyainkat és kielégülésünket akkor a legmélységesebb természettel, az élet érzékiségével és egymással kerülünk érintkezésbe."
 
Válasz | 2009-01-03 | 15:12
Ezek (is) nagyon tetszenek!
Válasz | 2009-01-03 | 13:44
Ez a hozzászólás moderálva lett!
 
Válasz | 2009-01-02 | 20:56
Egyik legutóbbi sms-em,nemtudom mennyire illik ide,de megosztom annak aki elolvassa.

Szeretném ha most itt lennél velem,foghatnám a kezed,nézném a két szemed,hogy lásd bennem mennyire szeretlek,tudom hogy sokminden fáj neked,szeretném ha ez az év összehozna bennünket,vajon ha nem keresel gondolsz-e néha rám,mert én sokszor gondolok rád,szeretnék megérni veled sok szép napot és éjszakát,felejtsük el a rosszat, érjünk meg még sok szépet,meséset,s szeretném ha fontosabb lennék én neked,hogy érezd hogy szeretlek és hogy akarlak téged ,szeretném ha visszaírnál nekem,hogy szivemben megnyugvas legyen.

Mai nap "költöttem" egy lánynak aki nagyon a fogason tart engem" :-(
 
Válasz | 2008-12-31 | 12:31
“Aki sorsát maga kívánja irányítani, ismernie kell önmagát: lelkialkatát, ítélőképességét, tehetségét, hajlamait. Nem lehet ura sorsának az, ki önmagát nem ismeri.” (Tatiosz)

“Gyógyító erő a szeretet. Ki teste, ki lelke egészségét köszönheti e csodának, ki teljes emberségét.” (Tatiosz)

“Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne sorsot, embernek egyedül emberi oldalát értékeli. A természetet fogadja el tanítójául, az ő törvényei szerint formálódik, és úgy él, ahogy a természet előírta: biztos ítéletű, rendületlen, rettenthetetlen; megmozdíthatja valamilyen erő, de fel nem kavarhatja. Ha a sors hatalmas erővel a lehető legártalamasabb dárdáját röpíti felé, eltalálja ugyan, de nem sebzi meg.” (Seneca)“Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés tölt el. Mintha valaki a lelked mélyén azt mondaná: Igen, mindig így kellene éreznem magam.”
(Harold Kushner Rabbi)
 
Válasz | 2008-12-31 | 12:25
"Egyedül a szerelem hatalma formálja tökéletessé a lelket."
(Schiller)
 
Válasz | 2008-12-31 | 11:35
"Minnél érzékenyebbek vagyunk, annál inkább élünk."

(OSHO )
 
Válasz | 2008-12-29 | 23:14
"A nők szeretik az élet egyszerű dolgait.
Például a férfiakat."

/Farah Fawcett/


"A férfiak fantáziája távolról sem elegendő ahhoz, hogy megértsék, milyen egy nő valójában."

/Anna Magnani/


"A szerelem a muzsika, a szeretkezés a hangszer."

/Isabella Allende/


"A szerelemben csak két dolog létezik:
a test és a szó."

/Joyce Carol Oates/
 
Válasz | 2008-12-29 | 22:47
Én is mindig azon gondolkozom, hogy "soha sem fogom megtudni, hogy mi jár az általam szeretett férfinak a fejében"..., maximum következtetni tudok, sejteni tudok, érezni tudok dolgokat a szavaiból, a tetteiből..., de valahogy úgy vagyok, mintha "mindig ugrásra készen várnám, hogy mikor történik valami, ami megmutatja a férfi valódi énjét..."/Hú, de lírai hangulatban vagyok ma este.../
Válasz | 2008-12-29 | 21:52
Nagyon "megfogott" ez az idézett,azért másoltam be ide. Meg mert persze nagyon igaz is.
Válasz | 2008-12-29 | 21:46
hú, ez nagyon igaz :D
(egyszer majdnem bemásoltam ide én is)
Válasz | 2008-12-29 | 18:39
"Sohase értjük meg a másikat, sohase ismerhetjük meg akaratának, vágyainak minden hullámzását. Sohasem sejthetjük a másik lelkének misztériumát, bármily közel érezzük is hozzánk."

Guy de Maupassant
 
Válasz | 2008-12-25 | 17:03
"Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába."

/Karinthy Frigyes/

"A szerelemben, melyet nem merünk megvallani, van fájdalom, de van méz is."

/Pascal/

"A kedvest közel érezzük még akkor is, ha messze van, az pedig, aki nem kedves, távol van, még ha itt is van."

/Szanszkrit Sukaszaptati/

"Nincs olyan álarc, amely sokáig takarhatná a szerelmet ott, ahol megvan, vagy színlelhetné, ha nincs meg."

/La Rochefoucauld/

"Annyira megszoktam kettesben, hogy már-már úgy érzem: csak félig vagyok."

/Montaigne/
 
Válasz | 2008-12-23 | 15:45
„Talán semmi sincs szebb a világon,
mint találni egy embert,
akinek lelkébe nyugodtan
letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk,
akinek kedves az arca,
elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és
nagyon boldogok legyünk.”

/Hemingway/
 
Válasz | 2008-12-21 | 19:56
Ne keseregj a hibáidon... :o)
Mindig okosakat írsz, lehet tanulni tőled, úgyhogy már csak az a dolgod, hogy eszedbe vésd ezt a történetet. :D
Válasz | 2008-12-21 | 19:54
Ez nagyon tanulságos. Nekem is ez kellene, hogy eszembe jusson, mikor a hibáimon kesergek, és mikor éppen nincs önbizalmam...
Válasz | 2008-12-21 | 19:33
mese

"Kínában egy vízhordozónak volt 2 nagy
cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén
lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik
edényen volt egy repedés, míg a másik
tökéletes volt és mindig egy teljes adag
vizet szállított. A pataktól a házig tartó
hosszú séta végén a megrepedt edény már csak
félig volt vízzel. Két teljes évig ez így
ment, minden nap - a vízhordozó már csak
másfél edény vizet szállított vissza a házba.
Természetesen a tökéletes edény büszke volt a
teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta.
De a szegény törött cserép szégyellte
tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte
magát, hogy csak félannyit tudott
teljesíteni.. A két év keserűség után egyik
nap megszólította a vízhordozót a pataknál.
-Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész
úton hazafelé.

A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:

- Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak
a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép
oldalán? Ez azért van így, mert én mindig
tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az
ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te
locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve
leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az
asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan,
amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem
ragyogná be a házamat.

Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját
különleges hibája. Mi mindannyian törött
cserépedények vagyunk. De ezek a törések és
hibák - melyek mindannyiunkban megvannak -
teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és
értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit
olyannak, amilyen, s a jót meglátni másokban."
 
Válasz | 2008-12-20 | 12:47
"-Mit parancsol Uram?
-Szükségem lenne egy adag rálátásra."

(Anton Ego)
 
Válasz | 2008-12-18 | 15:59
"A szerelem az élet nagy ajándéka, és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életet a maga teljes módján."
(Erskine)

"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
(Ch. Dupoint)

"Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden."
(T. Tolis)
 
Válasz | 2008-12-12 | 13:35
„Ma már egyre több szexológus teszi magáévá az elméletet, miszerint az orgazmus vagy a külső nemi szervek ingerlésével váltható ki, vagy a méhre összpontosul, vagy vegyes jellegű. A méhben összpontosuló orgazmushoz a lélegzet rövid ideig történő visszatartása, a méh megemelkedése társulhat, a hüvely azonban nem pulzál, nem húzódik össze.
Rosenberg nevéhez fűződik a részleges, illetve teljes orgazmus fogalma. A részleges vagy totális orgazmus során az egész szervezet reakcióba lép, a valósághoz fűződő kapocs megszakad, eszméletvesztés is bekövetkezhet. A totális orgazmus fokozott harmóniát, szoros érzelmi kapcsolatot igényel. Csak fejlett érzékiségű nő képes ilyenre, aki elfogadta saját szexusát, képes a szexualitásból fakadó öröm átélésre.
A női orgazmus ismert kutatója, Markoff szerint a következő tényezők hatnak a nők orgazmuskészségére: Kegel-izom fejlettsége, felnőttkor, aktív és optimista személyiség, extrovertáltság."

"A szexuális életet kísérő élmények, benyomások pontosabb elemzése azt mutatja, hogy az orgazmus mindig meghatározott pszichés térben játszódik le."

/Dr. Zbigniew Lew-Starowicz:
Szexualitás felsőfokon/
 
Válasz | 2008-12-11 | 08:27
"Az intelligencia a meditációból születik.Az intelligencia a lázadásból születik."

"Egy olyan ember, aki gyáva, sohasem lehet vallásos. A valláshoz bátorság kell."

"A fák, az állatok mind az első pillanattól azok, amik.
Az ember viszont más; neki emberré kell VÁLNIA.
Ő egy folyamat, és ez a folyamat azzal a probémával jár, hogy az állatok szintje alá süllyedhet. Ugyanakkor képes arra is, hogy az istenek fölé emelkedjen."

(már megint-OSHO :) )
 
Válasz | 2008-12-10 | 11:28
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt.  Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy, mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az udvar végében lévő kerítésbe
Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. A elkövetkezendő hetek során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe beütött szögek száma, napról napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mit a szögeket beütni a kerítésbe.
Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába, Ekkor megkereste az apját, és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. 
Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben..
Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt: „Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen.
Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt.  Amikor összeveszel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen.
Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod azt, de a seb örökre ott marad. Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad.  
A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb.  
A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak. Ők mindig készek téged meghallgatni, mindannyiszor, amikor neked arra szükséged van, támogatnak, kitárják előtted a szívüket. Mutasd meg a barátaidnak, mennyire is szereted őket.
 
Válasz | 2008-12-09 | 18:21
"ha rámosolyogsz a világra, a világ is visszamosolyog rád"
 
Válasz | 2008-12-09 | 13:37
"Nincs is annál szebb, mint amikor két ember átöleli egymást, és ezáltal a világot.”
 
Válasz | 2008-12-09 | 11:30
Örökké Veled

Fáradt az Ősz,fáradt táj,
fáradt a szív,mégis úgy fáj.
Fáj, hogy testem beleremeg,
fáj hogy itt vagy,s mégsem velem.

Mért kívánom úgy a tested?
Mért kívánom vérző lelked?
Mért szomjazom röpke csókod?
S mért hiányzik minden bókod?

Fellebben a sötét fátyol.
Csendben vannak...senki nem szól...
nézik,hogyan pihen testem...
nézik de nem látnak engem.

Mert ki voltam, nem én vagyok.
Már nem, mostmár nem ez vagyok!
Megölt engem a fájdalom...
és csak nézik...halott vagyok...

Elvágytam az életemből.
Suhanok a felhők között...
játszom a sok szellő-lánnyal
ez lettem én...szellő,s árnyak...

Nem lehettem én a Tied.
Nem érthetted miért teszem.
Nem érezted fájdalmamat.
Nem láthattad bánatomat.

Mostmár Te lehetek végre...
Benned élek...Benned végleg.
Én lettem a sóhajtásod,
gyönyörűszép pillantásod,

kezed gyengéd érintése,
ajkad puha gyengesége,
tested forró szorítása,
hangod selymes hullámzása.

Te vagyok,és Te maradok.
Míg a véred Benned zubog.
Míg a bőröd puha, meleg.
Míg sóhajod szelet lehell.

Te vagyok,és Te maradok.
Kellett tested...kell,akarom!
Te vagyok,és Te maradok.
Benned vagyok...én Te vagyok.
 
Válasz | 2008-12-09 | 09:51
Tegnapelőtt kaptam a Szerelmemtől sms-ben, szerintem olyan szép:
"Te érdekelsz csak: járásod, kisujjad;
Nézésed zöld halai bennem úsznak;
Megérezlek, ha a sarkon túl vagy.

Te vagy a tükör, hol magamra látok,
Az ablak: abból nézem a világot,
S a labirintus: mindig benned járok."

( Faludy György)
 
Válasz | 2008-12-07 | 21:52
"Féltékenykedni annyi, mint megalázni magamat és őt."
(Lev Tolsztoj)

"A lélek, amely mélységesen és erősen szeret, nem lehet gyáva."
(Edmondo De Amicis)

"Sohase értjük meg a másikat, sohase ismerhetjük meg akaratának, vágyainak minden hullámzását. Sohasem sejthetjük a másik lelkének misztériumát, bármily közel érezzük is hozzánk."
(Guy de Maupassant)

"Könnyű dolog azért szeretni valakit, mert tökéletes. A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk szeretni valakit, hogy az illető az életében és cselekedeteiben távol jár attól a tökéletességtől, amelynek a lehetőségét meglátjuk benne."
(Khan Pir Vilayat Inayat)
 
Válasz | 2008-12-07 | 17:26
"Járjuk a hajszás világot,
s nincs célunk az egy-időn.
Itt és Most, fel nem találod,
csak tisztán áhítva s hőn.
Lélek, készülj hamarost,
öröklét az itt s a most."
(Michael Ende)
 
Válasz | 2008-12-06 | 14:21
"A nőknek kétszer olyan jól kell csinálni mindent, mint a férfiaknak, ahhoz, hogy feleannyi dícséretet kapjanak.
Szerencsére ez nem túl nehéz."
/C. Whitton/

"Az egérfogóban való harccal az a baj, ha nyersz is, csak egy egér vagy."
/L. Tomlin/

"Az átlag nő inkább szép szeretne lenni, mint eszes, mert tudja, hogy az átlag férfiaknak jobb a látása, mint az esze."
/Ladies' Home Journal/

"Amikor szerelmes vagy, elviselsz olyan dolgokat, melyeket máskor másoknak felrósz."
/Miss Manners/

"Amikor egy férfi feláll beszélni, az emberek figyelnek, aztán megnézik, ki is beszél.
Ha egy nő beszél, először megnézik, és ha tetszik, amit látnak, figyelnek."
/P. Frederick/

"Hol hordjuk a parfümöt? - kérdezte egy fiatal lány.
Ahol szeretnéd, hogy megcsókoljanak - válaszoltam én.
/Gabrielle "Coco" Chanel/

"Egy átlag férfit jobban érdekli az a nő, aki őt isteníti, mint az, akinek szépek a lábai."
/M. Dietrich/
 
Válasz | 2008-12-06 | 12:47
"Ha gyerekem van, azzal mintha azt mondanám: megszülettem, megízleltem az életet, és megállapítottam, olyan jó, hogy érdemes sokszorosítani."


(Milan Kundera)
 
Válasz | 2008-12-05 | 21:36
"Az emberek más és más utakon keresik a beteljesülést és a boldogságot. Ha nem a te utadon vannak, az még nem jelenti azt, hogy elvesztek."
 
Válasz | 2008-12-03 | 19:48
Hát, alighanem erre mondják, hogy "a gondolatnak teremtő ereje" van... Vagy a pszichológiában ez az "önbeteljesítő jóslat"...
Új hozzászólás


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Témakörök

Friss

Egy megbízható hormonmentes fogamzásgátló módszer

A nyitott kapcsolatokról

Kapcsolódó cikkek

Szexualitás az idősebb korú nőknél

A multiorgazmusos pár (1.rész)

Fórum

Homoszexualitás
2021-03-28 - 18:47

Szüzesség elvesztése
2021-03-12 - 14:56

Beszélgetünk
2021-02-21 - 23:21

Hűtlenség, megcsalás
2021-02-18 - 00:43

Orális szex
2021-02-08 - 21:24

A méret a lényeg?
2020-12-26 - 11:35

Prosztata masszázs, prosztata orgazmus
2020-12-07 - 06:15

Maszturbálás
2020-11-05 - 11:07

A terhesség első jelei
2020-09-17 - 16:25

Nemi betegségek
2020-09-15 - 17:08

Anális szex
2020-09-13 - 03:21

Erotikus játékok
2020-09-13 - 03:17

Segédeszközök
2020-09-13 - 03:17

Merevedési zavarok
2020-08-18 - 09:53

Társkereső oldalak, vélemény
2020-08-07 - 05:35

Láb, harisnya és tűsarok
2020-06-19 - 22:24

Biszexualitás
2020-04-29 - 10:56

Női orgazmus
2020-03-08 - 20:29

Barátság extrákkal
2020-03-03 - 09:05

Szexuális nevelés
2020-03-03 - 03:08

Pornográfia
2020-02-04 - 16:43

Menstruáció
2019-10-13 - 19:11

Nők szexuális problémái
2019-08-06 - 23:37

Szex különleges helyeken
2019-07-17 - 16:01

Mit változtatnál a szexualitas.hu-n?
2018-09-16 - 23:08

Korai magömlés
2018-04-22 - 17:17

Szex a terhesség alatt és után
2018-02-15 - 16:18

Idézetek
2016-02-27 - 09:58

Könyv, zene, film, TV
2015-01-15 - 21:49

Szakítás
2013-12-30 - 01:18

Abortusz
2013-12-30 - 00:35

Szerelem, párkapcsolat
2013-08-22 - 09:53

Fogamzásgátlás
2013-04-13 - 15:22

Intimtorna
2012-10-18 - 10:41